Бреме

Товар или тегота върху тялото или душата. Често се употребява в преносен смисъл, за да означи скърби или грехове – Пс. 38:4, 55:22; Гал. 6:2, служби под закона – Мт. 23:4, чиновнически отговорности – Из. 18:22; Вт. 1:12, и особено пророчески послания, но не винаги със заплашителен вид – Ис. 19:1. В последния смисъл, Еврейската дума може да се преведе “пророкуване”, „божествено изявление“, или “пророчество” – Пр. 30:1, 31:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.