Броня

Вид метално облекло, което войниците от старите времена използвали, за да се защитават от ударите на неприятеля – Неем. 4:16; Йов 41:26. Броните се състояли от метални люспи или от брънки скачени една за друга – Из. 28:32; 39:23.