Броня

Вид метално облекло, което войниците от старите времена използвали, за да се защитават от ударите на неприятеля – Неем. 4:16; Йов 41:26. Броните се състояли от метални люспи или от брънки скачени една за друга – Из. 28:32; 39:23.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.