Букс (чемшир)

Ез. 27:6
Вечнозелено, добре познато дърво, което расте в много страни на Европа и Азия. Това дърво особено много се цени от дърворезбарите. Употребява се като знак на непреходната красота, и на благоденствието на Божията църква.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.