Цапля

Един вид нечиста птица – Лев. 11:19; Вт. 14:18. Виж Птици.