Цар (царе)

В Св. Писание, с думата „цар“, не се обозначава винаги един, който има голяма власт или обширна земя. За много съвсем малки градове, или за градове с околните им села, се казва, че имали царе; и много хора се наричат „царе“ в Св. Писание, които не са друго освен главатари или народоначалници. В този смисъл, например, за Мойсей е писано: „той беше цар в Есурун“, (или Израил) – Вт. 33:5; макар той да беше само главатар, или вожд на народа си, а не цар като Давид или Соломон. Имайки това в предвид нека не се удивляваме като четем, че в една толкова малка земя като Ханаан, Исус Навин „порази тридесет и един царе“ – И.Н. 12:9-24, освен мнозина други, които му избягаха. За не много силния цар Адониседек,  се споменава, че покорил и обезобразил седемдесет царе. Виж и 3Цар. 4:21. Тези царе в много отношения, са били както шейховете, (днешните главатари на Арабските племена).

Израилтяните до Саул нямаха царе, освен Авимелех, Гедеоновия син, който управлява над Сихем и околността му за три години с титлата „цар“ – Съд. 9:6,18. Те се управляваха, най-напред от старейшини, както в Египет; после от управители отредени от Бога, както от Мойсей и Исус Навин; по-късно от съдии, както от Готониил, Гедеон, и Самуил; и най-накрая от царе, както от Саул, Давид и Соломон. Като Божии люде, по един особен начин, управлението им беше богодържавно. Бог беше законодателят им, и началниците им се определяха от него; и още на тези закони и началници народът бе длъжен да се подчинява като на Господа. Във всички съмнителни случаи по управлението, се допитваха до Господа в духът на знаменитото изявление: „Господ е наш Съдия; Господ е наш Законодател; Господ е наш Цар, той ще ни спаси”. Искането на израилтяните да имат цар, беше обидно за Господа, защото с това те искаха да се отърват от по-прякото негово управление – 1Цар. 8:7, но пак и под царете те щяха да имат Него за Цар. Идолослужението се считаше като измяна против царството. Законникът им беше пак Святата книга. Въпреки това, един пророк на Йеова им помаза цар, и сложи корона на главата му и скиптър в ръката му – Вт. 17:15,18-20; 1Цар. 10:1, 12:12-15; 2Цар. 1:14,21; 3Цар. 1:39; 4Цар. 9:1-6, 11:12; Пс. 21:3. Посредством свещенослужителите си, Господ даваше такива наставления за общонародните работи от каквито имаше нужда; и тези Божии настоятели, чрез наставленията си, играеха най-важна роля в народната история. Докато народа и царете гледаха на Господа, като на свой върховен Началник, те благоуспяваха, но когато дигнаха глава против Него, те се опропастиха. От двете царства, (Юда и Израил), второто по-напред отхвърли властта на Господа – 2Лет. 13:4-12, и затова то по-напред погина, след като се задържа за двеста петдесет и четири години от смъртта на Соломон, (между 975 и 721г. преди Р.Х.), с деветнадесет царе от девет различни династии. Юдовото царство устоя триста осемдесет и седем години след разцеплението, (между 975 и 588г. преди Р.Х.), под управлението на деветнадесет царе, всичките от Давидовата династия.

Следващата таблица представя Юдовите и Израилевите царе, според Библейската история, с годината, през която всеки от тях се е възцарил, и с продължителността на времето, през което е царувал. Виж и леточислителната таблица в края на книгата.

Царе на целия народ

Саул преди Р.Х. 1095 царувал 40 год.
Давид. преди Р.Х. 1055 царувал 40 год.
Соломон. преди Р.Х. 1015 царувал 40 год.
На Юда На Израил Преди Р.Х. Царуване
Ровоам   975 17 год.
  Еровоам 975 22 год.
Авия   958 3 год.
Аса   956 41 год.
  Надав 954 2 год.
  Вааса 953 24 год.
  Ила 930 1 год.
  Зимрий 929 7 дни
  Амрий 929 12 год.
  Ахаав 918 22 год.
Йосафат   914 25 год.
  Охозия 897 2 год.
  Йорам 896 12 год.
Йорам   893 8 год.
Охозия   885 1 год.
Готолия   884 7 год.
  Ииуй 884 28 год.
Йоас   878 40 год.
  Йоахаз 856 17 год.
  Йоас 840 16 год.
Амасия   839 29 год.
  Еровоам II 825 41 год.
Озия   810 52 год.
  (Междуцарствие) 783 11 год.
  Захария 772 6 мес.
  Салум 771 1 мес.
  Манаим 771 10 год.
  Факия 761 2 год.
  Факей 759 20 год.
Йотам   758 16 год.
Ахаз   742 16 год.
  (Междуцарствие) 738 9 год.
  Осия 730 9 год.
Езекия   726 29 год.
  (Самария покорена) 721
Манасия   697 55 год.
Амон   642 2 год.
Йосия   640 31 год.
Йоахаз   609 3 мес.
Йоаким   609 11 год.
Йоахин   599 3 мес.
Седекия   599 11 год
(Ерусалим покорен)   588

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.