Царетан

3Цар. 4:13, 7:46

Град, който се намирал на западната страна на Йордан, близо до Ветсан и на север от Сокхот. През Израилевото преминаване на Йордан, събраната на куп вода достигаше дори до Царетан. Виж Заред.