Царство небесно

„Царство небесно“, са две думи употребени в Новия Завет, за да означат царуването и управлението на Исус Христос. Обичайно бе за старите пророци, да описват характера на Месия – Дан. 2:44, 7:13-14; Мих. 4:1-7, и даже когато говореха за смирението и страданията му, загатваха за силата, царуването и божествеността му. Евреите не разбираха духовното значение на тези думи; те се надяваха, че Месия ще се яви като светски цар, който ще владее над неприятелите си, ще възвърне Давидовият престол към първото му величие и блясък, ще покори народите, и ще награди приятелите си и верните си слуги, всеки според верността и заслугите. Ето защо учениците на Христос, преди да се научат добре за него, се бореха кой да заеме първото място в царството му; и затова  Заведеевите синове, пожелаха двете първи места в него, или най-близките до драгият си Господар. Накрая те се научиха, че царството Христово не е от този свят – Йн. 18:36-37, че началото, духът, средствата и целта му са духовни и небесни. Но то се представя и във външен, видим вид, „видимата църква“ – Мт. 13:47, и извършва на този свят най-големите светски благодеяния, но истинското му господство е в човешките души. То обхваща всички, които духом са съединени с Христа, (неговата Глава и Цар), за да Го обичат, да му служат, и да се наслаждават с Него вечно. Делото му на земята, беше да положи основите на това царство – Мт. 3:2. Той въведе учениците си в него, докато беше още на земята, а особено след възкресението и възнесението си – Йн. 20:22; Д.А. 2:32-36. Той е „глава на църквата”, за да направи царството си да възтържествува и господства и тука на земята – Дан. 7:27; Еф. 1:20-22. Това царство ще бъде съвършено на небето – Мт. 8:11, и не ще има край – Лк. 1:33, даже и когато ходатайственото дело на Сина завърши – 1Кор. 15:28.