Целуване

Целувката се е употребявала като знак на почит и на обич – Бит. 29:13; Рут 1:14; Д.А. 20:37. Понякога целуваха брадата – 2Цар. 20:9; а в знак на по-голяма смиреност, краката – Лк. 7:38. Пред идолите или небесните тела идолослужителите си целуваха към тях ръката – 3Цар. 19:18; Йов. 31:27; Ос. 13:2. Заповедта: „Целувайте Синът” – Пс. 2:12, може да се изясни с 1Цар. 10:1, където Самуил в знак на покорност целуна Саул. Първите християни в знак на мир и любов се поздравяваха със „свята целувка“ – 1Пет. 5:14; Рим. 16:16.