Чародейство

Източните народи, са били любители на чародейството, вълшебничеството, магията, сънотълкуванието, и на мнимите предвещания за бъдещето. Още от най-стари времена, тези суеверия са били общи в Египет и в околните му земи, и затова Мойсей в законите си забранил на израилтяните, под най-строго наказание, да се допитват до чародеите, вълшебниците, гадателите и други такива – Из. 22:18; Лев. 19:26,31, 20:27. На израилтяните е било заръчано да убиват с камъни чародеите, прокобителите, гадателите, омайвачите, запитвачите на зли духове, вълшебниците, и запитвачите на мъртвите – Вт. 18:9-12. Пророчествата са пълни с укори против онези евреи, които ходили да се съветват при лъжливи пророци – Ис. 8:19, 47:11-14; Ез. 13:6-9. Евреите са били приведени в тези суеверия още повече чрез сношението си с халдейците, през царуването на последните им царе и Вавилонския плен – 2Лет. 33:6.

Гледачите са гледали в огън, вода, земя и въздух; по хвърченето на птиците и по пеенето им; по жребие, сънища, стрели, облаци, черва на животни и др. – Ез. 21:21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.