Чаша

Тази дума се употребява в Св. Писание с две значения, или със същинско или с преносно значение. В същинско значение, тя обозначава един особен съд за пиене, направен от рог или от метал – Бит. 40:13, 44:2; 3Цар. 7:26. В преносно значение, под името чаша се разбира делът, който Провидението определя в живота на всеки човек – Пс. 11:6, 16:5.