Черепки

Късове счупени грънци – Йов 2:8; Ис. 30:14; образи на човешкото недостойнство и непостоянство – Пс. 22:15; Пр. 26:23. Развалините на много стари градове, се състоят повечето от черепки, от добре гледжосани грънци. По-едрите черепки, бедните употребявали различно – Ис. 30:14. Обикновено нещо е да намериш днес по източни кладенци и извори, такива късове от счупени грънци, употребявани за пиене на вода, или пък да срещнеш някой, че носи в тях жарава или въглища.