Чернуха

Едно растение, което прилича на анита (укроп), но има черни миризливи семена, които се употребяват за лек, а понякога се ръсят по хляба, за да му придадат приятен вкус – Ис. 28:25.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.