Червено

Един цвят, който много се е ценял от старите – Из. 25:4, 26:1,31,36. Саул се хвали, затова, че обличаше Израилевите дъщери в червено – 2Цар. 1:24. Силата на този цвят, се загатва в Ис. 1:18. В Отк. 17:3,4, червеното е символ на разврата и нечистотата. Виж Багрено.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.