Числа

Тази книга се нарича „Числа”, защото първите и три глави съдържат изчисления на израилтяните и левитите, направени след освещението на скинията. Остатъкът от книгата, съдържа едно повествование за излизането на израилтяните от Синай, и за скитанията им след това в пустинята, до пристигането им до Моавските предели. Книгата е написана от Моисей, (1451г. преди Р.Х.), и е четвъртата от книгите му. Виж Изход.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.