Църква

Гръцката дума еклесия, означава „събрание“, било религиозно или друго, и понякога е преведена така, както в Д.А. 19:32,39. В Новия Завет общо означава „събрание от богомолци“, или еврейско – Д.А. 7:38, или християнско – Мт. 16:18; 1Кор. 6:4.

Думата има два аспекта:

  1. Всемирната Христова Църква, (невидимата църква), състояща се от онези, чиито имена са написани на небето, които Бог познава, но които ние не можем да знаем кои са – Евр. 12:23, или „видимата църква“, състояща се от онези, които минават на земята за Христови последователи – Кол. 1:24; 1Тим. 3:5,15.
  2. Една особена църква или едно тяло от вярващи, които се събират на едно място и се молят заедно; както римската църква, коринтската църква, и др., до които ап. Павел е отправял писма.