Дагон (риба-бог)

Народен идол на филистимците. Този идол е имал храмове в Газа, Азот, и в някои други градове – 1Лет. 10:10. Храмът в Газа е съборен от Самсон – Съд. 16:21-30. В Азотския храм, Дагон два пъти пада пред Божия ковчег, като втория път главата и ръцете му се отчупват, и остава само рибната част – 1Цар. 5:1-9. Виж и И.Н. 15:41, 19:27. В образа на риба, подобна на Дагон е представен и Вишну, на много места в Индия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.