Далила

Филистимка, която Самсон обичал, но която го предава на израилевите неприятели – Съд. 16гл.