Далмация

Европейска област на източната страна на Адриатическо море. Далмация е част от Илирия. Апостол Павел изпратил Тит в Далмация, да проповядва Божието слово – 2Тим. 4:10