Дан (съдия)

I. Син на Яков от Вала – Бит. 30:3, 35:25. Най-многочисленото от Еврейските племена, които влезли в Хнаанската земя, след Юдовото, е Дановото племе – Чис. 1:39; 26:43. На Дан определили да се засели в една земя, която се простирала на югоизток от крайморието при Йопия. Тази земя, е съседна на земята на филистимците, с които Дановите потомци са имали тесни връзки – Съд. 13 до 16 гл. Дановата земя е била плодородна, но и твърде малка, а нейните коренни жители са били много силни. За това една част от Дановото племе извоювало за себе си друга земя – И.Н. 19; Съд. 18гл.

II. Град, който отначало се е наричал Лаис – Съд. 18:29. “От Дан до Вирсавее”, означава цялото пространство на Обетованата земя. Дан е северния град, а Вирсавее южния. Дан е бил разположен при полите на планината Ермон, четири мили на запад от Панеас, при един от изворите на Йордан, на една могила, която се нарича Тел-ел-кади. Лаис известно време е част от Сидонското царство, а по-късно е наречен Дан, защото една част от Дановото племе се населила в него. Даже тогава Дан е идолопоклоннически град, в него е поставено едно от златните телета на Ровоам – 3Цар. 12:28; Ам. 8:14. Въпреки, че Дан е бил някога в цветущо състояние – Съд. 18:10; Ез. 27:29, сега от него са останали само няколко малки развалини.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.