Дарий

I. Дарий Мидянинът – Дан. 5:31, 9:1, 11:1, е бил син на Астиага (Мидийския цар), и брат на Мандана (Кировата майка). По майчина линия той е вуйчо на Кир, и на Евил-Меродах. Седемдесетте преводачи на Библията го наричат Артаксеркс. Дарий свалил от престола Валтасар (Халдейския цар), и след тази своя победа царувал две години до смъртта си, когато престола наследил Кир. В царуването на Дарий, хвърлили Даниил в рова на лъвовете – Дан. 6 гл.

II. Дарий Истаспов. За този Дарий се говори в Ездра, в Агей и в Захария. Той издава указ към израилтяните, чрез който им позволява да съградят отново Божия храм в Ерусалим, защото повелението на Кир, да се въздигне пак храма е било по-късно унищожено. Дарий се възцарил след Смердис (Магийския похитител на царския престол) – 521г. преди Р. Х, и царувал тридесет и шест години. Той си избра за столица Суса, и затова Вавилон се разбунтувал против него, но той потъпква въстанието и съсипва Вавилонските стени, както е предсказано – Ер. 51:58.

III. Дарий Кодоман, е Дарий Персиянина, за когото се говори в Неем. 12:22. Той е един от най-юначните, и най-великодушни Персийски царе. Александър Велики го разбива няколко пъти, и накрая покорява Персийската империя, която е успяла да просъществува двеста и шест години. Така са се изпълнили пророчествата на Даниил – Дан. 8гл., който предсказал възвеличаването на Персийската империя чрез образа на овена, който бодял към запад, към север и към юг, и падането и, чрез образа на козела (Александър Велики), който хвърлил овена на земята, и го стъпкал. Нищо не може да бъде по-ясно от тези пророчества, те описват толкова точно тези събития, които са и предмет на Историята.