Датан

Един от другарите на Корей, който въстанал против властта на Мойсей и Аарон – Чис. 16гл.