Давир (прорицалище)

Наречен така, защото там Бог е давал отговори на онези, които го питали чрез първосвещеника; вътрешната част на храма наречена “Светая светих”, където е положен ковчега – 3Цар. 6:5,16,19, 8:6.
Изключително недостойни спрямо истинното и живо Божие прорицалище, са прочутите лъжливи прорицалища в многобройните идолопоклоннически храмове. Жреците, които се наемали да съобщават на онези, които се допитвали до тях, отговори от техните богове, често давали такива отговори, които можело да се тълкуват по два противоположни начина, и то когато не помагат частните сведения или опита, или остроумието им, за да дадат задоволителни отговори. По този начин Пир (Епирския цар), е насърчен за един бой против Рим от едно прорицалище, като след неговото поражение се разбира, че отговорът може да се тълкува не само за победа, но и за поражение. “Aio te. Aeacida. Romanos vincere posse”.