Даврат

Левитски град в пределите на Завулон и Исахар – И.Н. 19:12, 21:28; 1Лет. 6:72. Даврат може да е бил на мястото на сегашното Дебурие (малко село при полята на Таворската планина на северозапад).