Даврат

Левитски град в пределите на Завулон и Исахар – И.Н. 19:12, 21:28; 1Лет. 6:72. Даврат може да е бил на мястото на сегашното Дебурие (малко село при полята на Таворската планина на северозапад).

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.