Дедан

I. Внук на Хус – Бит. 10:7.

II. Син на Йоксан, синът на Авраам от Хетура – Бит. 25:3. Тези двама Дедановци са родоначалници на племена, които често се споменават в Св. Писание. Потомците на Хусовия Дедан се смята, че са се населили в южна Арабия, при Персийския залив, в който се намира един остров наречен от арабите Даден. Потомците на Йоксановия син Дедан, са населявали околността на Едом – Ер. 49:8. Не е ясно, във всяко място от Св. Писание където се среща израза “Деданско племе”, кое от двете племена трябва да разбираме. Предполага се, че Деданското племе от коляното на Хус, се е занимавало повече с търговия. “Дедански дружини” се споменават от Исая – Ис. 21:13. Деданските търговци, се споменават и в Ез. 38:13. Те са били прочути в търговията си с финикийците.