Декапол (от гр. дека – десет, и поли – град)

Област в Палестина. Декапол се е състоял от десет главни града, които били разположени на двата бряга на Йордан, особено на източния му бряг – Мт. 4:25; Мк. 5:20, 7:31. Според Плиний, тези градове са: Скитопол, Филаделфия, Рафаней, Гадара, Хипос, Диос, Пела, Гераса, Каната и Дамаск. Йосиф вписва между тези градове Отопос, вместо Каната. Обаче въпреки, че Декапол е бил в пределите на израилтяните, е населяван от много чужденци, и за това е носил чуждо име. Всеки може да разбере сега, защо в тази област е имало много стада свине – Мт. 8:30, нещо, което Мойсеевия закон забранява.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.