Ден

Трябва да правим разлика между естествени и граждански дни. Естественият ден е времето, при което земята прави едно завъртане около оста си. Гражданският ден се определя от обичая на даден народ. Евреите са започвали деня от вечерта – Лев. 23:32. Виж Нощ. Вавилонците при изгряването на слънцето, а съвременните образовани народи от полунощ. Свещените писатели, делят деня на дванадесет часа. Шестият час винаги се свършва през годината по пладне, а дванадесетия е последния час преди залязването на слънцето. През лятото обаче, дневните часове са винаги по-дълги отколкото през зимата, а нощните часове са по-къси. Виж Часове и Три.
Думата ден често се употребява за един неопределен период, и за времето на първото и второто пришествие на Исус Христос – Ис. 2:12; Ез. 13:5; Йн. 11:24; 1Сол. 5:2.