Деница

Зорница, или “син на утрото”. Според преносния език на Св. Писание, звезда означава “славен княз” – Чис. 24:17. Христос е даден на хората като “светлата, утринна звезда” – Отк. 2:28, 22:16. Думата Деница е употребена само веднъж в Св. Писание, за Вавилонския цар – Ис. 14:12.