Дервия

Малък град в Ликаония, Мала Азия. В този град ап. Павел отива заедно с Варнава, напускайки Листра, където го били с камъни през 49г. след Р.Х. – Д.А 14:20. Дервия е разположен при полите на Таврическата планина на север, осемнадесет или двадесет мили на изток от Листра. В този град двамата проповедници придобили много последователи, един от които вероятно е бил Гаий, който по-късно е служил като сътрудник на ап. Павел – Д.А. 14:21, 20:4.