Детеводител

Гал. 3:24,25
Служител, който се е грижел за децата, учил ги е на първоначални познания, и когато са достигали нужната възраст, ги е водил на училище. Така и законът е бил детеводител на евреите, бдял е над младенчеството на людете, и най-вече чрез предобразите и пророчествата ги е упътвал към Христа.