Детеводител

Гал. 3:24,25
Служител, който се е грижел за децата, учил ги е на първоначални познания, и когато са достигали нужната възраст, ги е водил на училище. Така и законът е бил детеводител на евреите, бдял е над младенчеството на людете, и най-вече чрез предобразите и пророчествата ги е упътвал към Христа. 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.