Девир

Съд. 1:11.
Този град се е наричал и Кириат-сефер, което ще рече “град на книги” и Кириат-сана, което ще рече “град на писменост” – И.Н. 15:15,49. Ако съдим от имената, той трябва да е бил някое свято място за хананейците, и хранилище на писмените им паметници. Девир се е намирал в югозападната част на Юдея, и Исус Навин го завоювал от Енаковите потомци. От израилтяните по-късно, той попада в ръцете на хананейците, от които отново го извоювал Готониил, и след това е даден на свещениците – И.Н. 10:38,39; 15:15-17, 21:15. Местоположението на този град е неизвестно. Също така названието Девир са носили и други два града: единия е бил в Гад, другия в пределите на Вениамин – И.Н. 13:26, 15:7.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.