Девон, Димон и Девон-гад

Ис. 15:9 и Чис. 33:45,46
Град съграден от гадците – Чис. 32:34, но даден после в наследство на рувимците – И.Н. 13:17. Той е бил разположен на една поляна северно от Арнон, където най-напред израилтяните разположили стана си, щом като преминали реката. По-късно виждаме този град в ръцете на моавците – Ис. 15:2; Ер. 48:22. Развалини от Девон са останали на едно място, което сега се нарича Дибан. В развалините там е намерен през 1868г. един базалтов камък, който е издигнат около 890г. преди Р.Х. от Миса (Моавски цар), върху който има надпис, който възпоменава подвизите на този цар. Виж Миса.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.