Девора

I. Бавачката на Ревека. Тя я придружава в Ханаан – Бит. 24 гл. При смъртта и, погребли Девора с изключителни почести при Ветил – Бит. 35:8. Колко простичък и привлекателен е този летопис, в него се разказва за обикновени хора, а не както в повечето от нашите истории само за царе, князе и войводи.

II. Една пророчица, жена на Лафидот. Тя съдеше Израил, и живееше под финика на Девора, между Рама и Ветил – Съд. 4:4,5. Тя праща да повикат Варак, и го кара да нападне Сисар, като му обещава победа. Варак обаче отказва да отиде без нея. Тя го придружава, но му предизвестява, че успеха на похода ще се вмени на жена, а не на него. След победата, Девора съчинява една тържествена песен, която се намира в Съд. 5гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.