Дякон

Първоначалното значение на тази дума е прислужник, помощник. От Деяния 6гл. научаваме, че в първите времена на християнството, дяконите са били от голяма помощ за Христовите църкви; те са събирали волните пожертвования на вярващите, и после са раздавали милостиня на болни, вдовици, сирачета, и на всички страдалци, които са имали нужда от парично облекчение. От седемте дякони, за които се говори в Деяния, Филип и Стефан виждаме и като проповедници на Евангелието. Качествата, които са изисквали от дяконите са определени подробно в 1Тим. 3:8-12.