Дякон

Първоначалното значение на тази дума е прислужник, помощник. От Деяния 6гл. научаваме, че в първите времена на християнството, дяконите са били от голяма помощ за Христовите църкви; те са събирали волните пожертвования на вярващите, и после са раздавали милостиня на болни, вдовици, сирачета, и на всички страдалци, които са имали нужда от парично облекчение. От седемте дякони, за които се говори в Деяния, Филип и Стефан виждаме и като проповедници на Евангелието. Качествата, които са изисквали от дяконите са определени подробно в 1Тим. 3:8-12.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.