Дяконици

Дякониците са съслужители на дяконите и вършили дяконските задължения между женския пол. В Рим. 16:1, Фифа е наречена “служителка” на църквата в Кенхрея, но в гръцкия текст нейното название е дяконица.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.