Дяконици

Дякониците са съслужители на дяконите и вършили дяконските задължения между женския пол. В Рим. 16:1, Фифа е наречена “служителка” на църквата в Кенхрея, но в гръцкия текст нейното название е дяконица.