Дясна Ръка

Дясната ръка е най-активната част от тялото – Мт. 5:30, и готова да изпълни повеленията на волята. Затова се употребява за означаване на много от най-силните чувства на вътрешния човек. Дясната ръка означава сила, особено могъщата сила на Бога – Из. 15:6; Пс. 21:8, 77:10; чест – Пс. 45:9; Мт. 25:34; Д.А. 7:55; особено благословение – Бит. 48:14; братска любов – Гал. 2:9; съперничество – Пс. 109:6; Зах. 3:1; и вярно поданство – 1Лет. 29:24. Вдигала се е по време на молитва както и за даване на клетва – Бит. 14:22; затова дясната ръка на един клетвопрестъпник се нарича “десница на лъжа” – Пс. 144:8. Относно четирите посоки на света, десница, на еврейски означава юг – 1Цар. 23:19,24, а лявата ръка означава север – Бит. 14:15. Виж Изток.