Дикла

Едно племе, което води началото си от Йоктан – Бит. 10:27, и което е живяло в Южна Арабия, или в най-горната част на Персийския залив.