Димас

Сътрудник на ап. Павел в Солун. Той по-късно оставил евангелското дело, защото любовта към този свят надмогнала в сърцето му – Кол. 4:14; 2Тим. 4:10.