Димитри

I. Златар, който правел в Ефес сребърни храмчета на Артемида, които продавал на чужденците – Д.А. 19:24-41. Като видял успеха на Божие слово, не само в Ефес, но и в околностите му, Димитри събрал занаятчиите и тези, които се занимават с подобни неща и им заявил, че с разпространението на Евангелското учение, не само техния занаят ще се пренебрегне, но и самата велика богиня има опасност да бъде презряна. Това произвело в града един буен метеж, който властта едва успяла да потуши без да прибегне до употребата на сила.

II. Ученик, който вероятно е служител на Божието слово. Този Димитри е потвърден от ап. Йоан – 3Йн. 12ст.