Дина

Дъщеря на Яков от Лия – Бит. 30:21. Единствената му дъщеря, за която се споменава в Св. Писание. Когато Яков с всичката си челяд отива в Салим, един от тамошните князе на име Сихем се влюбва в Дина, и я прелъстява. За тази измама братята на Дина, Симеон и Левий вероломно отмъстили с убийство и кражба, за голяма жалост на баща им Яков – Бит. 34гл., 49:5,7. Дина вероятно е отишла с Якововата челяд в Египет – Бит. 46:15.