Диня

Дините растат изобилно в Палестина, и не се различават от нашите. Те растат дори на суха и песъчлива почва. Те са много приятен плод в топлите климати, и за него евреите примирали в пустинята – Чис. 11:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.