Дионисий

Член на съдилището Ареопаг в Атина, обърнат в християнството чрез проповядването на Павел – Д.А. 17:34. Преданието казва, че Дионисий е бил мъж учен и ръкоположен за проповедник от ап. Павел; и че след много трудности и изпитания, претърпява мъченическа смърт (изгорен е в огън). Писанията, които се приписват на него са лъжливи; те са писани от неизвестен писател в четвърти или пети век.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.