Дионисий

Член на съдилището Ареопаг в Атина, обърнат в християнството чрез проповядването на Павел – Д.А. 17:34. Преданието казва, че Дионисий е бил мъж учен и ръкоположен за проповедник от ап. Павел; и че след много трудности и изпитания, претърпява мъченическа смърт (изгорен е в огън). Писанията, които се приписват на него са лъжливи; те са писани от неизвестен писател в четвърти или пети век.