Диотреф

Влиятелен член на някоя от ранните църкви, и вероятно проповедник. Йоан осъжда този Диотреф за стремежа му към първенство и затова, че изпъждал от църквата най-добрите християни – 3Йн. 9,10ст.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.