Дива Котка

Еврейското име на това животно, което се среща в Ис. 13:21, 34:14 и Ер. 50:39, се смята, че е произлязло от дума, която значи пустиня, и някои го превеждат пустинни зверове, като чакали, хиени и др., но от едно вникване върху местата където се споменава, излиза, че там думата е име на особен вид животно. Ние приемаме мнението на Бокарт, който го превежда дива котка.