Длъжник

Длъжник е онзи, който се е обвързал по някакъв начин, и е останал отговорен или парично, или нравствено – Мт. 23:16; Рим. 1:14; Гал. 5:3. При евреите, ако някой длъжник не можел да изплати дълговете си, то му се взимали къщата и добитъка. Ако и тази мярка не е била успешна, то му взимали земята до годината на юбилея, и го отвеждали в робство, докато не си изплати дълговете, но най-много за шест години – Лев. 25:29-41; 4Цар. 4:1; Неем. 5:3-5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.