Доик

Едомец, настойник на Сауловите стада. В Ноб, когато Давид бягал от Саул, Доик вижда, че Ахимелех служи на бежанците, и известил на господаря си. Саул се възползвал от този случай, за да отмъсти на свещениците, и когато евреите отказали да избият Божиите служители, то Доик не само убил Ахимелех и осемдесет и четири други свещеници, но поразил и град Ноб с острото на ножа – 1Цар. 21,22гл. Давид прокобява за окаяната му съдба – Пс. 52, 120,140.