Долина (дол)

За общите земеописателни черти на Святата земя виж Ханаан, а за описанието на някои от многочислените и долини, виж Ерусалим, Езраел, Йордан, Рафаим, Сихем и Содом. Изразът “Долината на мрачната сянка”, означава едно много опасно и печално душевно състояние – Пс. 23:4, то може да е било внушено от изпитанието, на което е подложен Псалмопевецът със стадото си в един от дълбоките, тесни и тъмни Сирийски долове. Така входа за Петра, е една непрекъснато криволичеща клисура (теснина) между неравни стръмнини, които на някои места отстоят една от друга дванадесет или четиринадесет крака, и се възвишават двеста или триста крака високо; слънчева светлина почти не прониква между тези стръмнини. (Виж картинката на Села I). На юг от планината Кармил се намира също така един подобен проход, който се нарича “Долината на мрачната сянка”.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.