Долът на благословението

Един хубав дол между Текуе и Етам, където Йосафат и целия Юда принесоха благодарствена молитва, за чудесната си победа над синовете Моавови и Амонови – 2Лет. 20:26.