Дор

Царски град на хананейците. Този град е бил на Средиземно море между Кесария и планината Кармил. След завоюването на Ханаан, Дор е бил под управлението на Манасия – И.Н. 11:2, 12:23, 17:11; 1Цар. 4:11; 1Лет. 7:29. Там сега има малко пристанище, с около 500 жители.