Драхма

I. От злато; една персийска монета, която е струвала колкото една лира – Езд. 2:69.

II. От сребро; една гръцка монета, която е смятана за равностойна с римския динарий, или около 3 гроша и 30 пари – Лк. 15:8.