Драхма

I. От злато; една персийска монета, която е струвала колкото една лира – Езд. 2:69.

II. От сребро; една гръцка монета, която е смятана за равностойна с римския динарий, или около 3 гроша и 30 пари – Лк. 15:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.