Дрехи

Главните дрехи у евреите са хитона (долната дреха), и мантията (горната дреха). Това е “премяната” на евреите – Съд. 14:13,19; Д.А. 9:39. Хитонът е една ленена риза, понякога без ръкави, понякога с дълги и широки ръкави. Мъжете са носили хитон до под коленете, а жените до петите. Мантията е един плат, два – три лакътя на дължина, и толкова на ширина; с нея са се обвивали или само са се наметвали. Когато някой не е наметнат с мания, казвали че е гол – Ис. 20:2-4; Йн. 21:7. Тази дреха е служела на сиромасите и за завивка – Из. 22:26-27; Йов 22:6. Между хитона и мантията, евреите носели понякога една дълга и широка дреха, ленена или памучна и без ръкави. Ходели обикновено гологлави, но си покривали главата от дъжд или от пек с единия край на горната си дреха – 2Цар. 15:30; 3Цар. 19:13; Ест. 6:12. Свещениците носели една свещена гъжва (чалма); след плена и миряните почнали да носят на главите си гъжви, а жените разни украсени шапчици. Жените и момите носили и була – Ис. 3:19, които са знак за срамежливост и покорство към мъжа – Бит. 24:65; 1Кор. 11:3-10. Понякога обаче, жените се забулвали с цел да си скрият лицето от мъжете – Бит. 38:14.
Евреите не сменяли дрехите си като днешните хора, по модата, а според богатството си правели дрехите си за дългогодишно използване – Ис. 3:6. За тези съкровища Исус Христос говори, че молец ги разваля – Мт. 6:19; Як. 5:1,2. Но ако дрехите и да са оставали еднообразни за дълго време, те пак са се променяли през вековете, и безспорно големи промени са ставали в материята на облеклото, и в украшенията. В първите векове, когато хората са били още прости и невежи се обличали с кожи от животни – Бит. 3:21; Евр. 11:37. Скоро обаче, те се научили да предат, да тъкат, да плетат и да шият – Из. 35:25; Съд. 5:30. Дебело платно си правили от козина и от камилски косми, а по-тънко от лен, от вълна, а може би и от памук.
Големците обичали да се обличат в бели дрехи (оттогава белите дрехи са станали знак за богатство и благоденствие) – Екл. 9:8. Библейските писатели когато говорят за ангелите, ги описват облечени в бели дрехи; такива са били и дрехите на Спасителя при преображението Му – Мт. 17:2. Светиите също се описват като облечени в бели дрехи – Отк. 7:9,13.
Когато жалеели някого, или когато се каели за някакво престъпление, евреите се покривали с черно вретище или с черен козяк – Ис. 50:3; Отк. 6:12. На пророците облеклото обикновено е било черно. В черно са се обличали и вдовиците. Евреите подобно на народите, с които са съжителствали, понякога са се обличали и в пъстроцветни дрехи – Съд. 5:30. Синьо, багрено и червено често се споменават в Св. Писание. Синьото е било свещен цвят. Тънкият шев е бил на голяма почит у евреите – Съд. 5:30; Пс. 45:14.
Женските дрехи не са се различавали от мъжките толкова колкото днес, но пак е имало някаква разлика. Мойсей е забранил жена да носи мъжко облекло, а мъж да се облича в женска дреха – Вт. 22:5. Не става ясно защо е било забранено да се носи дреха смесена от вълна и лен – Вт. 22:11; може би такава дреха не се е позволявала да се носи по причина на някой езически обичай. Исая в Ис. 3:16-23, споменава някои от тогавашните украшения на еврейките, като мантела, фереджета, тънки була и ризи, пояси, забрадки, пръстени, обеци, гривни, дрънкалки и др. В Д.А. 19:12, се споменава за кърпи и престилки. Някои жени са носели и ленени гащи. Виж Пояс, Пръстени, Сандали.
За дарове от дрехи често се споменава в историческите книги на Св. Писание. Йосиф дал на всеки от братята си по един комплект дрехи за премяна, а на Вениамин пет комплекта – Бит. 45:22. Даже и Соломон приел един дар от облекла – 2Лет. 9:24.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.